Cursusadministratie en congresorganisatie

Wat moet u allemaal regelen bij het organiseren van een cursus, congres of evenement?

Neem de volgende stappen als u een cursus, congres of evenement gaat organiseren: 

 1. Vraag (desgewenst) bij de afdeling Financiën dan wel de accountmanager van uw faculteit of eenheid een SAP-nummer aan.
 2. Neem contact op met het FSSC/team debiteuren fssc-debiteuren@bb.leidenuniv.nl en vraag naar de verschillende opties die bestaan voor de inning van de bijdrage van deelnemers aan een cursus, congres of evenement.
  Voor de betaling van de deelnemers bijdrage kan gekozen worden uit de volgende drie opties, waarbij de online betaling via paylogic sterk de voorkeur heeft vanwege de voordelen en de relatief geringe kosten die daaraan verbonden zijn:

 • Online betaling
  Bij online betalingen wordt via een betaallink gebruik gemaakt van de internetkassa. Deelnemers schrijven zich online in en kiezen hun betaalwijze via Ideal of creditcard.
  Belangrijk voordeel van deze betalingsvorm is het real time inzicht in de voortgang van aanmeldingen en betalingen. Ook kunnen op eenvoudige wijze onder meer deelnemerslijsten worden opgesteld.

 • Betaling via factuur
  Betaling via factuur geeft geen real time inzicht in de voortgang van aanmeldingen en betalingen. De inning van de deelnemers bijdragen vraagt meer tijd doordat de betaling op een later moment plaatsvindt dan de aanmelding. 
   
 • Betaling via mobiele pinautomaat
  Het FSSC beschikt over een mobiele pinautomaat, waarmee betaling mogelijk is met Ideal en creditcard (Master, Visa, Diner, UP en JCB). Deze mobiele pinautomaat staat ter beschikking aan voor eenheden binnen de universiteit voor o.a. congresadministratie of andere kortlopende doeleinden waarbij direct betaald moet worden. De mobiele pinautomaat kunt u reserveren door het 'Formulier uitleen mobiele pin' volledig in tweevoud in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar fssc-debiteuren@bb.leidenuniv.nl.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij K.H.van.Klaveren@bb.leidenuniv.nl of  fssc-debiteuren@bb.leidenuniv.nl .
  

Laatst Gewijzigd: 10-07-2014