Financiën

Werken voor Derden

Zo gauw werken voor derden wordt overwogen, moeten de activiteiten plaatsvinden binnen het kader van de 'Regeling Werken voor Derden'.


Tarieven en integrale kostprijs

De tarieven die u moet gebruiken bij de berekening van de integrale kostprijs van werken voor derden, worden jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur en zijn op te vragen bij de financiële afdeling van uw eenheid.


Projectbeheer

Bij het beheer van een project spelen financieel-administratieve aspecten een belangrijke rol gedurende de hele looptijd van het project, vanaf de voorbereiding van een project(aanvraag) tot en met de eindafrekening van het project.


BTW

Zowel bij inkoop als verkoop van goederen en diensten moet rekening gehouden worden met de te betalen en/of af te dragen btw. Met name bij onderzoek in opdracht, werken voor derden,  in- en uitlenen van personeel en inkoop vanuit het buitenland is het belangrijk om vooraf zicht te hebben op mogelijk bijkomende btw lasten.