Handboek Financiën

Het Handboek Financiën bevat alle regelingen die gelden voor de financiële bedrijfsvoering van de universiteit.

Inleiding Handboek Financiën

De Inleiding Handboek Financiën is een document (pdf) waarin op hoofdlijnen de financiële bedrijfsvoering van de universiteit wordt besproken. Zaken die daarbij aan de orde komen zijn wet- en regelgeving, organisatie en financiële functie, universitaire middelen en allocatie en de planning & controlcyclus.

Onderdelen Handboek Financiën

In het Handboek Financiën worden de afspraken vastgelegd die gelden voor de financiële bedrijfsvoering van de universiteit. Het beheer van het Handboek Financiën is ondergebracht bij de afdeling Financieel Economische Zaken (BB/BV/FEZ). Het Handboek Financiën bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De 'Inleiding Handboek Financiën'.
  • De Handleidingen, waarin de afspraken rond de verschillende onderdelen van de Planning & controlcyclus worden vastgelegd. 
  • Richtlijnen. In de richtlijnen zijn voor verschillende aspecten van de financiële bedrijfsvoering de interne afspraken en  de aanwijzingen gebaseerd op wet- en regelgeving, voor de eenheden van de universiteit vastgelegd. Opgenomen in het Handboek Financiën zijn onder meer de richtlijn Grondslagen, BTW, Treasury, Tarieven en Verzekeringen, personeelsvoorzieningen, inhuur tijdelijk personeel, fiscale behandeling vergoedingen.
  • Procesbeschrijvingen, waarin de administratieve processen die binnen het FSSC worden gehanteerd, zijn beschreven.
  • Productencatalogus van het Financieel Shared Service Centre (FSSC).
  • Informatie regelgeving en overzicht contracten Universitaire Inkoop (UIL).
  • Audit Charter AIC.

Raadplegen

Het Handboek Financiën is ondergebracht op de Sharepoint Handboek Financiën. Toegang tot het Handboek kan via de controller van uw organisatieonderdeel worden aangevraagd bij mw. K.I. van der Top (BB/FEZ).

Laatst Gewijzigd: 20-11-2014