FSSC Productencatalogus

De Productencatalogus FSSC beschrijft de producten die het Financieel Shared Service Centre levert aan haar klanten.

Producten en diensten geordend per box

In de Productencatalogus FSSC worden de producten uiteengezet per ‘box’. Elke box bevat een beschrijving van de dienst en van de daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren, die door het FSSC wordt geleverd. Tevens staat in de box beschreven aan welke voorwaarden de opdracht aan het FSSC moet voldoen.

Daarnaast bevat de catalogus de afspraken waarbinnen de product- en dienstverlening zal plaatsvinden. De primaire focus is hierbij gericht op het handhaven van de uitvoering van de financiële administratie. Voor de dienstverlening van het FSSC worden bij de opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de controller van uw eenheid, die u zo nodig zal doorverwijzen naar het Servicepunt FSSC.


Laatst Gewijzigd: 20-01-2014