Harry Bruens krijgt de universiteitspenning

Harry Bruens heeft de universiteitspenning ontvangen voor zijn bijzondere verdiensten voor de Universiteit Leiden. Hij was ruim 31 jaar lang voorzitter van het College van Beroep voor de Examens.

Bruens moet volgens de wet stoppen met zijn voorzitterschap, omdat hij 70 jaar wordt.

De Universiteitspenning wordt gegeven aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk voor de universiteit maken. Harry Bruens nam drie decennia lang een belangrijke en precaire taak op zich: het externe voorzitterschap van het college dat beroepen op onder meer tentamenuitslagen, ontkenning van toelating tot opleidingen en bindende negatieve studieadviezen onder de loep nam. Saillant detail: de functie is onbezoldigd. Bruens ontving de penning, waar in de rand staat gegraveerd: ‘H.J.G. Bruens, I.Co, Praesidi Colleg. appell. de exam. 1985-2016, donatum.’

De penning werd op donderdag 24 november uitgereikt in de Brasserie van de Faculty Club door de Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur, Carel Stolker.


Laatst Gewijzigd: 25-11-2016