Immigratiebeperking Verenigde Staten

De immigratiebeperking van de Verenigde Staten is zeer ongewenst. Voor medewerkers en studenten zijn meldpunten ingericht.

De strikte immigratiebeperkingen in de Verenigde Staten voor mensen uit Irak, Syrië, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen (of met een paspoort van een van deze landen) beperken hun mobiliteit in ernstige mate en zijn in strijd met het wereldwijde discriminatieverbod. Voor onderzoek en onderwijs is mobiliteit van wetenschappers en studenten over landsgrenzen heen cruciaal. De Universiteit Leiden heeft een grote diversiteit aan nationaliteiten en neemt krachtig afstand van het Amerikaanse beleid. De immigratiebeperking kan ook gevolgen hebben voor greencard- en visumhouders die momenteel in Nederland verblijven.


Meldpunt voor medewerkers en voor studenten

(Wetenschappelijke) staf die door deze ontwikkelingen wordt getroffen, kan zich melden bij het Service Centre International Staff: 
+31 71 527 7300
E-mail: scis@leidenuniv.nl

Studenten kunnen terecht bij de studentendecanen:
+31 71 527 8025 
decanen@sea.leidenuniv.nl

Statement VSNU

De Universiteit Leiden herkent zich in de statement van de VSNU en sluit zich hierbij volledig aan.

Laatst Gewijzigd: 01-02-2017