Voordrachten voor de Recognition Awards van de World Cultural Council mogelijk tot 1 maart

De Universiteit Leiden is op zoek naar jonge, vrouwelijke, talentvolle wetenschappers (tot 45 jaar) om voor te dragen voor een WCC Special Recognition Award. Kandidaten kunnen tot 1 maart worden aangemeld. De Universiteit Leiden organiseert dit jaar de feestelijke ceremonie.

WCC: broederschap en wederzijds respect

De World Cultural Council (WCC).,opgericht in 1984, is een internationale in Mexico gevestigde organisatie. Talloze vooraanstaande wetenschappers en maatschappelijke vertegenwoordigers wereldwijd, onder wie enkele tientallen Nobelprijswinnaars zijn lid. De WCC bevordert wetenschap, kunst en cultuur en streeft maar broederschap tussen mensen, landen en overheden, gebaseerd op wederzijds respect voor ideologie, religie, ras en gender.


Prijzen

Ewine van Dishoeck won in 2015 de Einstein Award

Ewine van Dishoeck won in 2015 de Einstein Award

Een van manieren waarop de WCC haar doelen wil bereiken is het uitreiken van jaarlijkse prijzen voor wetenschap (Albert Einstein World Award of Science), kunst (Leonardo da Vinci World Award of Arts) en onderwijs  (José Vasconcelos World Award of Education). Sterrenkundige Ewine van Dishoeck won de Albert Einstein Award in 2015. Dat is de reden waarom de Universiteit Leiden in 2017 de uitreiking van de (eerstgenoemde twee) prijzen in mag organiseren. Die vindt plaats op 8 november in de vorm van een feestelijke ceremonie in de Pieterskerk.


Eigen kandidaten hebben voorkeur

Onder jonge onderzoekers van het gastland worden tijdens de uitreikingsceremonie vijf tot tien zogenoemde Recognition Awards vergeven. Kandidaten van de gastuniversiteit hebben de voorkeur maar die mag ook jonge wetenschappers van een andere instelling voordragen.

Impact en wetenschapscommunicatie

De Universiteit Leiden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de criteria waaraan kandidaten moeten voldoen aan te scherpen. Dat heeft ertoe geleid dat gezocht wordt naar jong, vrouwelijk talent (tot 45 jr.), wier onderzoek impact heeft op de samenleving en waarover de onderzoeker goed kan communiceren.

Wetenschappelijk directeur

Wetenschappelijk directeuren kunnen in overleg met de decaan tot 1 maart kandidaten voordragen bij de rector magnificus. Onderzoekers die een collega onder de aandacht willen brengen en/of daarover vragen hebben, kunnen terecht bij hun wetenschappelijk directeur.

(CH)

Laatst Gewijzigd: 21-02-2017