Voortgang uitvoering Milieubeleidsplan

Sinds een jaar geeft de Universiteit Leiden uitvoering aan het Milieubeleidsplan 2016-2020. Op veel doelstellingen is vooruitgang geboekt.

Zo is het Leiden University Green Office opgericht en is voor 25 gebouwen een zogeheten BREEAM-scan op duurzaamheid gemaakt. Verder wordt alle elektriciteit inmiddels vergroend met investeringen in Nederlandse windenergie en zijn er laadpalen bij een aantal parkeerplaatsen geplaatst. Op het gebied van afvalscheiding valt het resultaat helaas nog tegen: het lukt niet gescheiden plastics goed te laten recyclen door de lage olieprijs. Lees hieronder de details. 

Leiden University Green Office

Sinds half 2016 is het Leiden University Green Office actief. In de introductieweken aan het begin van het academische jaar hebben nieuwe studenten kennis gemaakt met het Green Office. Eind september is LUGO officieel geopend in de Hortus Botanicus door de adoptie van een boom en toespraken, onder andere van wethouder Dirkse. Sindsdien zijn zes studenten aan het werk om duurzaamheid op de kaart te zetten binnen de universiteit.
 
Onderwijs en Onderzoek

Er is een start gemaakt met het opbouwen van een netwerk van duurzame wetenschappers en docenten. Via Academische Zaken wordt binnenkort een enquête uitgezet waarin gevraagd wordt in welke vakken, cursussen, minoren en masters al duurzaamheid aan de orde komt voor studenten.
 
Huisvesting

In 2016 is voor 25 universitaire gebouwen geïnventariseerd welke score ze zouden halen voor BREEAM-In-Use. De huidige duurzaamheid en de mogelijkheden om de gebouwen nog duurzamer te maken zijn bepaald en gekoppeld aan een globale planning.
 
Energie

Voor het elektriciteitsverbruik in 2016 zijn Garanties van Oorsprong van Nederlandse windenergie gekocht. Ook heeft de universiteit subsidie verkregen om op vier universitaire gebouwen zonnepanelen aan te leggen. Verder zijn de mogelijkheden voor de toepassing van warmte-koude-opslag voor de Humanities Campus onderzocht.


Kom kennismaken

Op 8 maart van 16:00u tot 18:00u worden er weer Green Drinks georganiseerd door Leiden University Green Office op het Green Office aan de Reuvensplaats 2. Tijdens deze Green Drinks zal het LUGO haar plannen presenteren voor het jaar 2017 en 2018. Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met info@leidenuniversitygreenoffice.nl of houd Facebook in de gaten.

Laatst Gewijzigd: 23-02-2017