Rapport studiesucces

Het bevorderen van studiesucces is één van de prioriteiten in ‘Inspiratie en Groei, instellingsplan 2010-2014’ van de Universiteit Leiden. Het streven naar vergroting van het studiesucces vloeit voort uit de visie op onderwijs die in het instellingsplan wordt uitgedragen.


Rapport van de task force Studiesucces

Conform de opdracht van het College, heeft de task force zich vooral gericht op het bevorderen van studiesucces afgemeten aan minder studie-uitval en een hoger rendement. De maatregelen die worden voorgesteld hebben betrekking op de organisatie en inrichting van het onderwijs, het toetsbeleid, de matching tussen student en opleiding, de studiebegeleiding en de versterking van de binding tussen student en studie.

Laatst Gewijzigd: 20-07-2015