BKO-modules ICLON

Het ICLON biedt vijf trainingen aan die docenten kunnen ondersteunen tijdens het doorlopen van hun BKO-traject. In de trainingen wordt er gewerkt aan het bereiken van de 23 eindtermen. Naast achtergrondinformatie en resultaten uit recent onderwijskundig onderzoek, richten de docenten zich tijdens de bijeenkomsten op praktische oefening. Docenten voeren tussentijds praktijkopdrachten uit in hun eigen opleiding en kunnen zo het geleerde meteen in hun eigen situatie in praktijk brengen. Online feedback op opdrachten, E-coaching en collegebezoeken geven de trainingen een extra dimensie.

De trainingen worden twee keer per jaar aangeboden: in het voorjaar en in het najaar. U kunt de trainingen in elke gewenste volgorde doorlopen. De voertaal tijdens de reguliere trainingen is Nederlands en op verzoek is er ook een Engelse variant voor buitenlandse docenten. Het ICLON heeft goede ervaringen met het geven van trainingen op locatie. Het is ook mogelijk een BKO-training binnen de faculteit te geven. Op basis van de behoeften van een faculteit kan het ICLON in overleg met u een training samenstellen.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek
Drs. S.F.(Sonja) Wagenaar

This information in English?
University Teaching Qualification

Laatst Gewijzigd: 01-10-2014