Blackboard

Wat is Blackboard?

Blackboard is een Digitale Leeromgeving (DLO) die uw onderwijs kan ondersteunen. U kunt hier informatie over uw college, bijvoorbeeld een rooster, opdrachten en literatuur, overzichtelijk aanbieden en actueel houden. U kunt ook internetlinks toevoegen en de sheets van een hoorcollege kunnen in Blackboard eenvoudig worden geïntegreerd.


Hoe vraag ik een cursus aan in Blackboard?

Bij enkele faculteiten wordt in principe automatisch een nieuwe Blackboard-cursus aangemaakt. Wanneer dit niet het geval is, kunt u een nieuwe cursus aanvragen via uw facultaire contactpersoon (zie onderaan de pagina). Geef in uw aanvraag de juiste gegevens door: uw naam, uw ULCN-gebruikersnaam, de naam van de cursus, de opleiding, het semester en de uSis-code. De uSis-code kunt u o.a. terugvinden in de elektronische studiegids.

Indien er in een voorgaand jaar gebruik gemaakt werd van een Blackboardcourse waarvan nu een kopie gemaakt moet worden, dient u dit aan te geven, inclusief de naam en ID van de betreffende cursus. Oude cursussen worden niet meteen verwijderd, dus resultaten van studenten gaan niet verloren.

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Handleidingen en meer informatie
U bent werkzaam bij de Faculteit der Geesteswetenschappen
U bent werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
U bent werkzaam bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen

Bent u werkzaam bij een andere faculteit of eenheid, neem dan gerust een kijkje op een van de bovenstaande links.

Workshop Blackboard
Het ICLON organiseert maandelijks een workshop Blackboard voor gevorderden. De workshop duurt 4 uur en is kosteloos voor medewerkers van de Universiteit Leiden.
De Faculteit der Geesteswetenschappen heeft daarnaast ook een cursusprogramma voor haar eigen medewerkers.

Wie is mijn contactpersoon?

Voor overige vragen over Blackboard kunt u contact opnemen met uw facultaire contactpersoon:

Archeologie e.g.c.dullaart@arch.leidenuniv.nl
Campus Den Haag q.j.broer.van.dijk@cdh.leidenuniv.nl
Geesteswetenschappen blackboard@hum.leidenuniv.nl
ICLON kroos@iclon.leidenuniv.nl / chartog@iclon.leidenuniv.nl
LUMC blackboard@lumc.nl
Rechtsgeleerdheid blackboard@law.leidenuniv.nl
Sociale Wetenschappen ICTO@fsw.leidenuniv.nl
Wiskunde en Natuurwetenschappen blackboard@edufwn.leidenuniv.nl

Wat zijn de vuistregels voor auteursrecht in Blackboard?

Het beschikbaar maken van leermiddelen via Blackboard moet aan bepaalde regels aangaande het auteursrecht voldoen. Deze regels en een aantal handige tips staan beschreven op de UBL website.

Laatst Gewijzigd: 11-05-2015