Onderwijs in cijfers

In Onderwijs is cijfers worden cijfers over inschrijvingen en examens in een analytische context geplaatst. Dit gebeurt door het presenteren van cijfers over (zo mogelijk) een periode van tien jaar, door het geven van achtergrondinformatie over vooropleiding, nationaliteit, herkomst e.d. van studenten, door analyses van studieduur en rendementen en door het maken van landelijke vergelijkingen.

Naast een verdiepende functie heeft Onderwijs in cijfers het karakter van een naslagwerk voor al diegenen binnen de universiteit die cijfermatige informatie nodig hebben voor bijvoorbeeld het schrijven van rapporten of het invullen van enquêtes. De cijfers zijn geconcentreerd op het niveau van universiteit en faculteiten.


Meer weten?

Onderwijs in cijfers

Laatst Gewijzigd: 16-07-2013