International Credit Mobility

Sinds 2015 biedt het Erasmus+ programma de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor uitwisselingen van studenten of stafleden met instellingen in landen buiten de Europese Unie. Dit onderdeel van Erasmus+ heet International Credit Mobility.

In eerste instantie zijn de beurzen beperkt tot studie en staf. Het aanvragen van beurzen voor traineeships of stages behoort dus (nog) niet tot de mogelijkheden.

International Credit Mobility betreft zowel inkomende als uitgaande mobiliteit, alhoewel de nadruk op de inkomende mobiliteit ligt. De specifieke voorwaarden en beschikbare bedragen verschillen per regio.


Procedure

Elke instelling dient één aanvraag in voor de hele instelling met daarin alle uitwisselingsprojecten met verschillende landen en zowel de inkomende als uitgaande mobiliteit. Studenten en stafleden kunnen niet rechtstreeks subsidie aanvragen. De aanvraag van Leiden wordt gecoördineerd en ingediend door de afdeling International Relations bij SOZ.

Om een aanvraag te kunnen doen dient de aanvrager per land/project vier “quality questions” over het beoogde samenwerkingsproject te beantwoorden. De kwaliteit van de aanvraag wordt op grond van deze criteria beoordeeld:

  • Relevance of the strategy;

  • Quality of the cooperation arrangements;

  • Quality of project design and implementation;

  • Impact and dissemination.
     

Het project wordt geëvalueerd door het nationaal agentschap Erasmus+  (EP-Nuffic). De projecten met de hoogste score komen het eerst in aanmerking voor subsidie.

Instellingen die besluiten samen te werken dienen voor de uitwisseling plaatsvindt een “interinstitutional agreement” af te sluiten waarin onder andere de principes van de Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) zijn opgenomen.

Deadline

Elk voorjaar is er één deadline om beurzen aan te vragen voor International Credit Mobility. In het geval er budget over is kan er een tweede ronde volgen in het najaar.

De volgende deadline voor aanvragen is 2 februari 2017. Als u een ICM project wilt starten met een buitenlandse partner, neem dan voor 15 December 2016 contact op met Bas Bilijam.

Budget 2017

Het budget voor de verschillende regio's is:

• Western Balkans: € 768.359
• Eastern Partnership countries: € 672.912
• South-Mediterranean countries: € 890.898
• Russian Federation: € 422.102
• Asia: € 585.594
• Central Asia: € 164.728
• Latin America: € 190.437
• Iran, Iraq, Yemen: € 81.101
• South Africa: € 53.322
• Africa: € 184.617
• Other Industrialized countries
o US & Canada: € 190.638
o Industrialised Asia, Australia, New Zealand: € 202.269

Gedetailleerde informatie over het budget en de voorwaarden is te vinden op de Erasmus+ website.

Voorbeeld in Leiden

Zie dit nieuwsbericht voor de projecten in Leiden.

Info

Neem voor meer informatie over International Credit Mobility contact op met Bas Bilijam of kijk op Mobiliteit van studenten en stafleden in het hoger onderwijs (buiten Europa)

 
Laatst Gewijzigd: 17-11-2016