Onderwijsvoorzieningen

e-Studiegids

De e-Studiegids geeft de student een overzicht van de studies en vakken die hij of zij aan de Universiteit Leiden kan volgen. Het beheer van de gids is gesplitst op centraal en decentraal niveau.


Bibliotheek en onderwijs

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) kunnen meer betekenen voor docenten dan vaak wordt verwacht. Denk hierbij aan vuistregels voor auteursrecht in Blackboard, trainingen voor uw studenten in informatievaardigheden en het gebruik van bibliotheekcollecties in het onderwijs.


Academische Jaarkalender

Het collegejaar loopt officiëel van 1 september t/m 31 augustus. Gedurende collectieve sluitingsdagen is de universiteit gesloten en worden er geen colleges gegeven.