Bibliotheek en onderwijs

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) kunnen meer betekenen voor docenten dan vaak wordt verwacht. Denk hierbij aan vuistregels voor auteursrecht in Blackboard, trainingen voor uw studenten in informatievaardigheden en het gebruik van bibliotheekcollecties in het onderwijs.

Blackboard en auteursrecht

Blackboard is de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van de Universiteit Leiden. Hier worden leermiddelen beschikbaar gemaakt voor studenten. Bij het overnemen van werk in Blackboard, voor gebruik in het onderwijs, wordt onderscheid gemaakt in het overnemen van korte gedeelten en korte werken en het overnemen van langere stukken. De afspraken en tips over het goed gebruik van publicaties in Blackboard staan beschreven op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Gerelateerde informatie
Auteursrechten informatiepunt


Onderwijs en informatievaardigheden

De UB verzorgt workshops informatievaardigheden voor opleidingen en instituten, bijvoorbeeld als onderdeel van het studieprogramma. Het programma wordt in samenspraak met de docent bepaald. Onderdelen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • Beoordelen van informatie
  • Plagiaatpreventie
  • Start een scriptie
  • Vinden van wetenschappelijke artikelen
  • Gebruik van Bijzondere Collecties
  • EndNote

Ook heeft de UB een aantal college- en instructiezalen beschikbaar voor gebruik dat gerelateerd is aan bibliotheekinstructie en de bijzondere collecties.

Bibliotheekcollecties gebruiken in het onderwijs

De UBL kan op de locaties Witte Singel en East Asian Library benodigde literatuur voor de duur van een college apart zetten op een collegeplank. De boeken op deze plank kunnen niet worden uitgeleend en zijn daarmee altijd voor alle studenten ter inzage beschikbaar.

Houdt u er rekening mee dat u minimaal vijf weken voor een college begint de aanvraag voor een collegeplank indient. Dit omdat de UBL enige tijd nodig heeft bij het afhandelen van een aanvraag.

Wilt u materiaal uit de bijzondere collectie raadplegen, dan kunt u uw aanvraag starten op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Laatst Gewijzigd: 22-12-2016