e-Studiegids

Wat is de e-Studiegids?

De e-Studiegids geeft de student een overzicht van de studies en vakken die hij of zij aan de Universiteit Leiden kan volgen. Het beheer van de gids is gesplitst op centraal en decentraal niveau.

Website
https://studiegids.leidenuniv.nl


Hoe kan ik een vak aanmelden voor de e-Studiegids?

U kunt een vak aanmelden voor de e-Studiegids door contact op te nemen met uw facultaire redacteur.

Aanleveren van de informatie
Om de informatie in de e-Studiegids duidelijk en eenduidig te houden, is er een uniforme vakkentemplate gemaakt. Deze bepaalt de opmaak van de vakken en daardoor ook van de e-Studiegidspagina's. De template kan gebruikt worden voor off line opslag en beheer van vakbeschrijvingen en de ingevulde templatevelden kunnen eenvoudig naar de Studiegids gekopieerd worden. Daarnaast maakt de template communicatie tussen de redacteur en de docent eenvoudiger. De docent kan bij het aanleveren van de vakken voor het nieuwe jaar in de template aangeven of er veranderingen zijn.

Het vakken template / The course template

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Voor redactionele vragen, neem contact op met uw facultaire redacteur:

Archeologie Laura van Hoof
Campus Den Haag Quino Broer van Dijk
Geesteswetenschappen Auke Ruhe
Rechtsgeleerdheid Griet Baelus
Sociale Wetenschappen Marlies Koffeman
Wiskunde en Natuurwetenschappen Lianne Heun

Voor vragen op inhoudelijk of technisch vlak:

Functioneel beheer e-Studiegids
studiegids@sea.leidenuniv.nl
+31 (0)71 527 4896

Zijn er handleidingen beschikbaar?

De redacteurenhandleiding leidt de redacteur door het e-Studiegids systeem. De volgende zaken komen aan de orde:

  • een vak aanmaken voor een nieuw jaar
  • een vak koppelen aan een opleiding
  • De 'packages' zoals minoren, stages, pre-master
  • de 'bundelfunctionaliteit'
  • een overzichtelijke en werkbare samenvatting

Redacteurenhandleiding e-Studiegids (Nederlands)
The e-Prospectus Editor Manual (English)

Laatst Gewijzigd: 29-07-2015