Onderwijsondersteunende eenheden

Ondersteunende eenheden op het gebied van onderwijs zijn o.a. het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken, het ICLON en de facultaire onderwijsbureau's.  

Expertisecentrum Student- en Onderwijszaken

Het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ) levert binnen de Universiteit Leiden diensten en producten op het gebied van toelating, inschrijving en begeleiding van alle (internationale) studenten. Daarnaast is SOZ verantwoordelijk voor een groot aantal faciliteiten op het terrein van studenten en onderwijs.


ICLON

Het ICLON (Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing) verzorgt de oriëntatie op de onderwijsberoepspraktijk in de bachelorfase en de eerstegraads lerarenmasteropleiding na afronding van de vakmaster, verleent onderwijskundige diensten en voert projecten uit voor derden binnen en buiten de regio, ondersteunt de kwaliteitshandhaving van het onderwijs aan de Universiteit Leiden en verricht eigen wetenschappelijk onderzoek.

Facultaire onderwijsorganisaties

Laatst Gewijzigd: 01-07-2014