Opleidingen Bachelor / Master

Aanvraag nieuwe opleiding

Als u plannen heeft voor een nieuwe opleiding aan de Universiteit Leiden, dan moet er een aantal stappen worden gezet. Hierna wordt aangegeven welke weg moet worden gevolgd.


Beëindigen opleiding

Het College van Bestuur verzoekt de faculteiten jaarlijks om voor 1 maart het onderwijsaanbod voor het studiejaar anderhalf jaar later aan te leveren. Wanneer men wil stoppen met het aanbieden van een opleiding, dan dient dit zeer ruim van tevoren afgestemd te worden met het Faculteitsbestuur.