Beëindigen opleiding

Het College van Bestuur verzoekt de faculteiten jaarlijks om voor 1 maart het onderwijsaanbod voor het studiejaar anderhalf jaar later aan te leveren. Wanneer men wil stoppen met het aanbieden van een opleiding, dan dient dit zeer ruim van tevoren afgestemd te worden met het Faculteitsbestuur.

Beëindigen opleiding melden voor 28 februari aan OCW/DUO

Wanneer men wil stoppen met het aanbieden van een opleiding, dan moet dat voor 28 februari van het kalenderjaar voorafgaand aan het eerste studiejaar waarin de inschrijving voor het eerste studiejaar niet meer openstaat, gemeld worden. De melding wordt afgehandeld door het College van Bestuur aan OCW/DUO. Het gaat om het doorgeven van twee data, de ‘datum einde instroom’ en de ‘datum einde definitief’. In de tussenliggende periode kunnen de studenten die de opleiding dan nog volgen afstuderen.

Start zo snel mogelijk met de beëindigingsprocedure

Concreet betekent dit dat het voornemen te stoppen met het aanbieden van een opleiding ruim voor bovengenoemde termijn moet worden afgestemd met het Faculteitsbestuur. Zo kan het Faculteitsbestuur dit meenemen in de jaarlijkse berichtgeving aan het College van Bestuur over het onderwijsaanbod voor het studiejaar anderhalf jaar late.

Laatst Gewijzigd: 23-11-2016