Cursusaanbod voor wetenschappelijk personeel

De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen en wil daaraan bijdragen door het bieden van een stimulerende werkomgeving en de mogelijkheid tot scholing.


HRM Opleidingen

De afdeling Human Resource Management van het Bestuursbureau heeft een uitgebreid trainingsaanbod op het gebied van:

  • Onderzoek en didactiek
  • Leiderschap en management
  • Persoonlijke ontwikkeling en communicatie
  • Oriëntatie op uw carrière
  • ICT

Academisch Talencentrum

Het Academisch Talencentrum is onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Medewerkers kunnen hier taalonderwijs volgen in een groot aantal talen, zowel voor beginners als gevorderden.
Het Talencentrum biedt ook verschillende cursussen Engels die zijn gericht op het gebruik van Engels in een academische context:

  • Academisch/Wetenschappelijk Schrijven
  • Wetenschappelijk Presenteren
  • Workshop Summary Writing for research proposals
  • Teaching in English

LURIS - Research funding support

Eén van de doelstellingen van LURIS - Research funding support is het ondersteunen van de wetenschapper bij zijn of haar subsidieaanvraag. Om die reden organiseert LURIS met enige regelmaat bijeenkomsten en workshops over het vinden van financiering voor nieuw onderzoek.

De website van LURIS is afgeschermd voor buitenstaanders en alleen te bekijken op een pc binnen de universiteit.

Zie ook

Scholingsregeling
Verrekening van studie- en opleidingskosten (Keuzemodel)
Extra verlof voor studie/opleiding (Keuzemodel)

Laatst Gewijzigd: 16-04-2014