Beleid en regelgeving

Kwaliteitszorg onderzoek

De Universiteit Leiden streeft ernaar om haar internationale positie als Europese researchuniversiteit te versterken. Om dit te verwezenlijken en het onderzoek verder te verbeteren is het belangrijk om de kwaliteit van het onderzoek met regelmaat te evalueren.


Ethische Commissie SSH

De ethische commissie SSH is ingesteld door de decanen van de faculteiten der Archeologie, Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, en adviseert over ethische aspecten die zijn verbonden aan onderzoeksvoorstellen die in het kader van de Europese subsidiemogelijkheden door onderzoekers uit de genoemde faculteiten worden ingediend.


Onderzoeksorganisatie

Het onderzoek aan de Universiteit Leiden is op facultair niveau ondergebracht bij Graduate Schools en verschillende instituten.


Academische Zaken

De directie Academische Zaken (AZ), onderdeel van het Bestuursbureau, is verantwoordelijk voor de strategievorming en beleidsadvisering ten behoeve van het College van Bestuur. Dit betreft zaken, in brede zin, als onderwijs, onderzoek, internationalisering, samenwerking en regelgeving.