ICT

Bibliografische managers

Een bibliografische manager is software waarmee gebruikers literatuurverwijzingen en pdf-documenten kunnen verzamelen, opslaan en organiseren. Gebruikers kunnen daarnaast literatuurlijsten en tekstverwijzingen maken in verschillende stijlen en deze invoegen in bijvoorbeeld Word. De software geeft de mogelijkheid de verzamelde literatuur te doorzoeken, te sorteren en te delen. De Universiteit Leiden heeft licenties afgesloten voor de programma's EndNote en Reference Manager. Andere software, zoals Mendeley en Zotero, zijn vrij beschikbaar.


EDUgroepen (afgeschermde samenwerkingsomgeving)

EDUgroepen is een product waarmee u een afgeschermde website kunt opzetten om informatie te delen en samen te werken aan documenten met mensen van andere organisaties. Anders dan Sharepoint is EDUgroepen makkelijker te gebruiken als u samenwerkt met collega's buiten de Universiteit Leiden. EDUgroepen is de opvolger van SURFgroepen.


Registratie wetenschappelijke publicaties (Lucris)

Instellingen in het hoger onderwijs dienen hun onderzoeksoutput te registeren en te rapporteren ten behoeve van evaluatie door en verantwoording aan verschillende instanties zowel intern as extern. De Leidse Universiteit hanteert hiervoor het 'Leiden University Current Research Information System' (LUCRIS).


SURFdrive (bestanden opslaan in de cloud)

Met SURFdrive kunt u bestanden opslaan in uw beveiligde cloudomgeving van 100 GB. Dit betekent dat u gemakkelijk uw bestanden altijd en overal mee kunt nemen. SURFdrive is vergelijkbaar met diensten zoals Dropbox.