Onderzoek in cijfers

In Onderzoek in cijfers wordt een groot aantal cijfers over het onderzoek aan de Universiteit Leiden in één rapport gepubliceerd. Over het algemeen betreft het cijfers over de periode 2003 – 2012. Niet voor alle jaren zijn gegevens beschikbaar.

Onderzoek in cijfers bevat gegevens over onderzoeksinzet, productie, promovendi, kwaliteit, talent en internationalisering.


Meer weten?

Onderzoek in cijfers

Laatst Gewijzigd: 03-07-2014