Leiderschap & management

R&O nieuwe stijl, Inspirerend beoordelen

Hoe voer ik effectieve R&O Gesprekken met mijn medewerker?  Deze training gaat over het voeren van gesprekken, afspraken maken en beoordelen in een nieuwe stijl. De werkelijke dialoog aan gaan om uw medewerker eigenaar te laten worden van zijn eigen- en de teamdoelstellingen. Eigen verantwoordelijkheid bevordert de vitaliteit van het team. Als leidinggevende leer je daar mee te schakelen. Deze training geeft u theoretische handvatten en geeft u inzage in uw eigen gedrag. Aan het einde van de dag sluit een HR-medewerker aan om praktische vragen te beantwoorden.


Voeren van verzuimgesprekken

Bij ziekteverzuim heeft de wijze van communiceren tussen leidinggevende en zieke medewerker effect op het verloop van het verzuim. Een effectieve communicatie beïnvloedt het verzuimgedrag van zieke medewerkers.