R&O nieuwe stijl, Inspirerend beoordelen

Hoe voer ik effectieve R&O Gesprekken met mijn medewerker?  Deze training gaat over het voeren van gesprekken, afspraken maken en beoordelen in een nieuwe stijl. De werkelijke dialoog aan gaan om uw medewerker eigenaar te laten worden van zijn eigen- en de teamdoelstellingen. Eigen verantwoordelijkheid bevordert de vitaliteit van het team. Als leidinggevende leer je daar mee te schakelen. Deze training geeft u theoretische handvatten en geeft u inzage in uw eigen gedrag. Aan het einde van de dag sluit een HR-medewerker aan om praktische vragen te beantwoorden.

Doelgroep

Leidinggevenden van de Universiteit Leiden die Resultaat- en Ontwikkelingsgesprekken voeren.


Doelstelling

Na de training kunt u:
• zinvolle resultaat- en ontwikkelingsafspraken opstellen op basis van uw teamdoelstellingen
• effectief feedback geven vanuit uw leidinggevende positie
• een resultaat- en ontwikkelingsgesprek voeren met heldere kaders vanuit het organisatiebelang, zonder de belangen van de medewerker uit het oog te verliezen
• vertalen van actuele thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid WP, diversiteit en onderwijskwaliteit naar de ontwikkeling van medewerkers
• in contact gaan, luisteren en openstellen

Opzet & inhoud

De training duurt een dag. In de ochtend behandelen we de belangrijkste thema’s op het gebied van R&O gesprekken aan de hand van theorie en oefeningen. Tevens zal een HR medewerker aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over HR beleid, ontwikkelingsmogelijkheden, duurzame inzetbaarheid, talentmanagement etc.

In de middag worden gesprekken geoefend met behulp van een acteur naar aanleiding van eigen casuistiek. Na de training vindt nog een telefonisch coachingsgesprek plaats waarin gesprekken uit de praktijk besproken kunnen worden.

Er wordt aandacht besteed aan o.a. de volgende onderwerpen:
• Theorie en oefeningen op het gebied van contact maken, communicatie, feedback geven en outputsturing
• Zinvolle en SMART afspraken maken (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
• Ontwikkelingsgesprekken plaatsen binnen het beleid van de universiteit en de actuele thema’s •
• Medewerkers aanspreken op eigen verantwoordelijkheid
• Inzicht in eigen gedrag en drijfveren

Inschrijven

Medewerkers Universiteit Leiden: inschrijven via self service

Anderen/LUMC (of wanneer u geen toegang heeft tot self service):
inschrijven is mogelijk door het volledig ingevulde en ondertekende formulier terug te sturen naar HRM Opleidingen (mag gescand en per mail of per post). 

Als de trainingsdatum van uw voorkeur niet meer in het overzicht in self Service voorkomt, dan betekent dit dat de training volgeboekt is. U kunt dan inschrijven voor diezelfde training op een andere datum. Wanneer de training niet meer in self service voor komt dan zijn alle data al vol geboekt. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar HRM Opleidingen. Wij plaatsen uw naam op de wachtlijst en u informeren als er nieuwe data gepland zijn.

Datum

2017/2: donderdag 20 april 2017, van 9.00 - 17.00 uur (in het Nederlands)
2017/3: vrijdag 20 oktober, van 9.00 - 17.00 uur (in het Engels)

Locatie: Academiegebouw/Faculty Club, Rapenburg 73, Leiden

Kosten en annulering

Medewerkers Universiteit Leiden: geen kosten. 

Op grond van de annuleringsregeling kunnen toch kosten in rekening worden gebracht. In afwijking van de annuleringsregeling wordt in verband met de werkelijke kosten van deze training een bedrag van €500 in rekening gebracht indien binnen 2 weken voor de eerste trainingsdag wordt afgemeld of wanneer een deelnemer niet verschijnt op de eerste trainingsdag.

Door

De Baak

Vragen?

hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl

Ervaringen eerdere deelnemers

Omdat de training vanaf 1 januari 2016 aangepast is, kunt u geen ervaringen van andere deelnemers lezen.

Laatst Gewijzigd: 17-03-2017