Deelname medewerkers van andere organisaties

Met enkele organisaties zijn afspraken gemaakt waardoor medewerkers kunnen deelnemen aan trainingen.

Welke organisaties

In het kader van de strategische alliantie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit is afgesproken dat medewerkers over en weer gebruik kunnen maken van het aanbod van trainingen van de andere universiteiten. Of een training inderdaad is opengesteld voor anderen dan eigen medewerkers, is zichtbaar in de omschrijving van de trainingen onder de kop 'doelgroep'. Voor medewerkers van deze 3 universiteiten geldt de medewerkersprijs.

Met de KNAW zijn eveneens afspraken gemaakt waardoor medewerkers van deze organisaties kunnen deelnemen aan trainingen. Bij de betreffende training is vermeld of die is opengesteld voor externe deelnemers. In dit geval geldt de prijs voor externen.

Voor PhD's van het LUMC geldt voorts ook voor hen -net als PhD's in dienst van de Universiteit Leiden- dat een aantal trainingen kosteloos is, mits ze ingeschreven staan bij de Graduate School van het LUMC.

Laatst Gewijzigd: 17-12-2013