Praktische mediaworkshop voor wetenschappers

Mijn onderzoek in het nieuws. Hoe geef ik bekendheid aan mijn onderzoek of een bepaald onderwerp? Hoe formuleer ik een kernboodschap? Hoe werken de media? En hoe ga ik om met journalisten? De spelregels, tips en trucs voor contact met de media komen tijdens praktische oefeningen aan bod.

Doelgroep

Wetenschappers van de Universiteit Leiden


Doelstelling

Voor de deelnemers is weinig voorbereiding nodig, anders dan het aanreiken van eigen onderzoek(sresultaten) of thema’s die u graag belicht zou willen zien in en door de pers. De workshop duurt vier uur en aan het einde van de workshop kunt u kort en bondig een kernboodschap schrijven, beoordelen of uw eigen onderzoek nieuwswaarde heeft en hoe u dit kunt ‘verkopen’ aan de juiste doelgroep (journalist / medium), heeft u inzicht in interviewtechnieken. Ook weet u hoe zelf de regie te houden tijdens interviews.

Na de training kunt u:

  • kort en bondig een kernboodschap (her)kennen en schrijven;  
  • beoordelen of een eigen onderzoek nieuwswaarde heeft en hoe nieuws te ‘verkopen’ aan de juiste doelgroep (lees: journalist / medium);  
  • omgaan met verschillende media;  
  • een interview goed voorbereiden;  
  • verschillende interviewtechnieken herkennen en daarmee omgaan;  
  • alternatieve manieren bedenken om bekendheid te geven aan een onderzoek / thema.

Opzet & inhoud

We verzoeken deelnemers een aantal dagen vóór de workshop een samenvatting van een eigen publicatie of onderzoek aan ons te zenden.
Introductie
Hoe werken de media? Wat is voor journalisten van belang? Gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk (goed en slecht).

Deel 1 – Kernboodschap
We willen de training zo praktisch houden. Na een korte introductie gaan we direct aan de slag met de kernboodschap. Voor elk van de deelnemers geldt dan: vat eigen onderzoek/opinie samen in één korte alinea. We onderstrepen daarbij ook het belang van de doelgroep: op wíe is het verhaal gericht? Wie moet welke actie gaan ondernemen n.a.v. het onderzoek? Welk doel moet bereikt worden? Welk medium is het meest geschikt om die boodschap te verspreiden?

Deel 2 – Het medialandschap
Een korte tour d’horizon van het medialandschap: traditionele media versus nieuwe media, is Twitter relevant, wat is vloggen eigenlijk? Hoe belangrijk zijn feiten nog? Zijn meningen belangrijker? Hoe daar op in te spelen?

Deel 3 – Het interview
Een journalist is geïnteresseerd. Een heus interview wordt ingepland. Wat nu? Aan de hand van een casus gaan deelnemers zich in groepen van 2-3 personen (afhankelijk van het aantal deelnemers) voorbereiden op het interview. Die interviews worden afgenomen door een journalist, steeds van een ander medium. Op beeld. Met alle deelnemers evalueren we vervolgens de prestaties, laten zien hoe deelnemers zelf de regie kunnen houden, ondanks de sturende vragen. Interviews soms op het scherp van de snede, soms feitelijk en kort, dan weer lang en drammerig.

Afsluiting
Zijn alle vragen van de deelnemers beantwoord? Zijn er nieuwe vragen die beantwoord moeten worden? En tot slot, wat kan de afdeling Communicatie van de universiteit Leiden doen voor wetenschappers?

Inschrijven

Medewerkers Universiteit Leiden: inschrijven via self service

Anderen (LUMC of als je geen toegang tot Self service hebt) : inschrijven is mogelijk door het volledig ingevulde en ondertekende formulier terug te sturen naar HRM Opleidingen (mag gescand en per mail of per interne post).

Als de trainingsdatum van uw voorkeur niet meer in het overzicht in Self Service voorkomt, dan betekent dit dat de training volgeboekt is. U kunt dan inschrijven voor diezelfde training op een andere datum. Als er geen andere data zijn, wilt u dan een mail sturen naar hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl. Zodra er voldoende belangstellenden zijn kunnen we een extra training plannen en wordt u geïnformeerd.

Kosten en annulering

Alle medewerkers Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit € 500.
Externe deelnemers € 600.

Op deze training is de annuleringsregeling van toepassing

Datum

2017/1: Dinsdag 11 april 2017 , van 9.00 – 13.00 uur 

Locatie: Academiegebouw/Faculty Club, Rapenburg 73, Leiden 

Door

Smart and Able

Vragen?

HRM Opleidingen

Laatst Gewijzigd: 24-01-2017