CAO en regelingen

Belangrijke zaken voor medewerkers zijn veelal vastgelegd in regelingen. Dat kunnen landelijke of specifiek voor onze universiteit gemaakte regelingen zijn.
Een van de belangrijkste daarbij is de CAO voor de Nederlandse Universiteiten. Verder zijn de regelingen te vinden bij de diverse rubrieken.
Voor vragen of verdere uitleg kunt u terecht bij uw afdeling P&O.

CAO Nederlandse Universiteiten

De CAO regelt de arbeidsvoorwaarden van universitaire werknemers en vormt één geheel met het dienstverband. Een aantal CAO-bepalingen is nader uitgewerkt in een aparte regeling van de Universiteit Leiden, zoals bijvoorbeeld de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Universiteit Leiden 2015.

Let op: de CAO Nederlandse Universiteiten is op 2 juli 2016 met één jaar verlengd.


Universitaire regelingen en gedragscodes

Naast regelingen over arbeidsvoorwaarden kent de universiteit diverse gedragscodes.
Meer over gedragscodes

Voor een overzicht van gedragscodes en reglementen van de Universiteit Leiden:
Ga naar de reglementen-site

Een publieksvriendelijke versie van de CAO is te vinden op de website CAO NU.

Laatst Gewijzigd: 05-07-2016