Collectieve zorgverzekering

De universiteit heeft een nieuwe driejarige overeenkomst voor de collectieve zorgverzekering met Zorg en Zekerheid afgesloten.

Zorg en Zekerheid

Wilt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid? Dat kan. Medewerkers profiteren van de goede afspraken die wij voor u hebben gemaakt. U kunt kiezen uit speciaal op maat gemaakte aanvullende verzekeringen en u ontvangt 10% korting op de basisverzekering en 15% korting op de aanvullende verzekering van uw keuze. Het collectiviteitsnummer van de Universiteit Leiden is 8662.

Nieuwe verzekerden ontvangen 10% extra instapkorting op de aanvullende verzekering. Uw korting op de aanvullende verzekering voor 2016 loopt dan op tot 25%. Als nieuwe medewerker kunt u hier direct gebruik van maken. Bestaande medewerkers kunnen aan het einde van het jaar eenvoudig overstappen.

Uw verzekeringszaken regelt u online via MijnZZ. Als u gebruik maakt van MijnZZ en uw premie via automatisch incasso betaalt, krijgt u ook nog 3% internetkorting op uw aanvullende verzekering.

Alle informatie over de zorgverzekeringen van Zorg en Zekerheid en onze afspraken vindt u op http://www.zorgenzekerheid.nl/universiteitleiden.

Extra's

  • U heeft recht op twee maal een Fit Check per jaar;
  • Deelnemers kunnen profiteren van de "ZZ Kortingsvoordelen";
  • Gaat u regelmatig naar het buitenland, dan is een doorlopende reisverzekering handig. Bij Zorg en Zekerheid  krijg je 20% korting op de premie en je bent verzekerd van een goede aansluiting tussen de zorgverzekering en de reisverzekering.

Meer informatie over de verzekering van Zorg en Zekerheid

Voor meer informatie over de verzekering(en) bij Zorg en Zekerheid kunt u:

Opzeggen en aansluiten

Iedereen heeft het recht zijn huidige verzekering vóór 1 januari op te zeggen. Aansluiten bij een andere verzekeraar moet uiterlijk 31 januari van het volgende jaar gebeuren. Voor de basisverzekering geldt altijd een acceptatieplicht; de verzekeraar van uw keuze móét u als klant accepteren. Zorg en Zekerheid kent geen selectie voor de aanvullende verzekeringen.

Buitenlandse medewerkers

Voor alle medewerkers die rechtmatig in Nederland wonen of die in Nederland loonbelasting betalen, geldt de (wettelijk) verplichte deelname aan de basisverzekering.
De zorgverzekering is dus ook van toepassing op buitenlandse medewerkers die salaris van onze universiteit ontvangen.

Medewerkers gestationeerd in het buitenland

In sommige gevallen zal de dekking van de basisverzekering bij stationering in het buitenland niet toereikend zijn. Vaak kan de medewerker zelf wel op de Nederlandse basisverzekering verzekerd blijven, maar een partner niet, omdat deze niet meer als ingezetene gezien wordt. Voor deze medewerkers heeft Zorg en Zekerheid de mogelijkheid om een Global Travelers Verzekering af te sluiten.

Recht op deelname na ontslag

Personeel kan aan de collectieve verzekeringen deelnemen als er een "band" met de universiteit is.
Wanneer u in dienst bent van de universiteit is het recht op deelname aan de collectieve zorgverzekering vanzelfsprekend. Lastiger wordt als u niet meer in dienst bent, want dan gaat het er om wat de reden van het "einde dienstverband" is. Het principe is dat zolang de universiteit de laatste werkgever is geweest van wie u salaris heeft ontvangen, u deel mag nemen aan de collectieve zorgverzekering van de universiteit. Dat betekent dat er tijdens een ontslaguitkering of een pensioen mag worden deelgenomen aan de collectieve zorgverzekering. Als u na een aantal maanden ontslaguitkering weer een baan vindt, vervalt het recht op deelname aan de collectieve zorgverzekering. De verzekering kan dan worden beëindigd of worden voorgezet zonder collectiviteitkorting.

U bent verplicht om zelf bij de verzekeraar te melden dat er geen recht is op een collectieve verzekering en u blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie bij de verzekeraar. Als bij een steekproef blijkt dat u ten onrechte nog de collectiviteitkorting krijgt, mag de verzekeraar een navordering doen voor de te weinig betaalde premie.

Laatst Gewijzigd: 09-11-2016