Protocol rouwverwerking Universiteit Leiden

Het rouwprotocol is een handreiking voor leidinggevenden en medewerkers hoe te handelen wanneer een collega overlijdt of deze een dierbare uit de directe omgeving verliest (b.v. partner, kind, ouder). 

Dit protocol kan op onderdelen aan de orde zijn wanneer een medewerker te maken krijgt met een traumatische gebeurtenis, zoals een echtscheiding of een ernstige geweldpleging. 

Het protocol schrijft voor dat een medewerker die te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis op een zorgvuldige wijze door leidinggevenden en collega's wordt benaderd. De zorgvuldigheid bestaat daarin dat afhankelijk van de wijze waarop een individuele medewerker dit verlies verwerkt c.q. kan verwerken er naar oplossingen in de werksituatie wordt gezocht.

Het protocol beoogt niet vast te leggen op welke wijze in een dergelijke situatie opgetreden moet worden, maar biedt een stappenplan om de getroffen medewerker of collega’s zo goed mogelijk op te vangen en op termijn voor het arbeidsproces te behouden.

Leidinggevenden en collega's wordt aanbevolen een actieve houding aan te nemen tegenover de nabestaande/collega’s: stap op de rouwende af, zoek contact en maak het verlies bespreekbaar. Luisteren en erkennen is daarbij belangrijker dan het geven van adviezen. Verkeerde woorden worden doorgaans minder erg gevonden dan stilzwijgen.

Laatst Gewijzigd: 25-10-2011