Hooglerarenbeleid

Ons hooglerarencorps vormt het fundament van onze universiteit; het is beeldbepalend. De lat voor onze hoogleraren ligt dan ook hoog. Erkende kwaliteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs, academisch leiderschap, het onderhouden van internationale netwerken en subsidies binnenhalen: er wordt veel van hen gevraagd.

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden wil condities scheppen die eraan bijdragen dat onze hoogleraren deze hooggespannen verwachtingen waar kunnen maken. Loopbaanbeleid en leiderschapsontwikkeling vormen daarbij belangrijke elementen. In de brochure Hooglerarenbeleid wordt aangegeven hoe hieraan in Leiden gestalte wordt gegeven.

Daarnaast is in de brochure de context waarbinnen hoogleraren moeten opereren in kaart gebracht. Sleutelwoorden daarbij zijn wetenschappelijke integriteit en kwaliteitsbewaking. Tenslotte worden het benoemingsbeleid en de daarmee samenhangende procedures beschreven.

Deze brochure is geschreven om (toekomstige) bestuurders en hun ondersteuners te informeren over alle bovengenoemde aspecten van het hooglerarenbeleid.

Laatst Gewijzigd: 06-12-2016