In/uit dienst

Medewerkersinformatie

Hier vindt u de belangrijkste informatie op een rij die voor u als (nieuwe) medewerker interessant kan zijn. Lees meer in de middelste kolom.


Integriteit en nevenwerk

Het College van Bestuur hecht grote waarde aan integriteit in brede zin: in de wetenschap, in bestuur en in de bedrijfsvoering. In de Gedragscode Integriteit Universiteit Leiden 2016 zijn de voornaamste bepalingen op het gebied van integriteit overzichtelijk bij elkaar gebracht.