Gastmedewerkers

Gastmedewerkers verrichten - zonder dienstverband met de universiteit en zonder vergoeding - in hun eigen belang enige tijd werkzaamheden bij de universiteit.

Reden voor het verlenen van een gastmedewerkerschap

De universiteit wil iemand de gelegenheid bieden werkzaamheden aan de universiteit te verrichten, die uitsluitend of in overwegende mate in het eigen belang van deze persoon zijn.

Toelating en gevolgen

 • De toelating en het intrekken van de toelating als gastmedewerker gebeurt door het faculteitsbestuur.
 • Er is geen dienstverband en geen gezagsrelatie. U heeft geen recht op salaris; de CAO Nederlandse Universiteiten is niet van toepassing.
 • Uw gastmedewerkerschap is in tijdsduur gelimiteerd.
 • De toelating wordt schriftelijk bevestigd, onder vermelding van de tijdsduur, eventueel geldende voorwaarden en verleende faciliteiten.
 • Voor zover van toepassing dient u te beschikken over een voor het doel van uw verblijf geldige verblijfsvergunning.
 • Wij raden u aan zelf een persoonlijke WA-verzekering te sluiten

Rechten en plichten

 • U mag geen organieke taken vervullen (zoals het geven van curriculum onderwijs).
 • U moet zich houden aan de huisregels.
 • U beoefent op integere wijze wetenschap indien u wetenschappelijke activiteiten verricht.
 • U bent niet verzekerd ingevolge werknemersverzekeringen.
 • U valt wel onder de aansprakelijkheidsverzekering van de universiteit.
 • U heeft geen kiesrecht voor verkiezingen van medezeggenschapsorganen.

Laatst Gewijzigd: 28-04-2016