Loopbaan en ontwikkeling

De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Dat u meegroeit in uw werk en in de richting van uw (volgende) functie. Daarom steunen we ontwikkeling en beweging en kijken we samen met u naar de toekomst. Ontwikkeling is ook onderdeel van de cao, artikel 6.9. In de cao zijn afspraken gemaakt over ontwikkeldagen voor medewerkers.

De medewerkers zijn één van de kritische succesfactoren in het streven van de universiteit naar een toonaangevende positie in de wetenschappelijke wereld en in de samenleving. De kwaliteit van onze medewerkers is daarbij bepalend. Dat geldt zowel voor het wetenschappelijk als het ondersteunende personeel.

De universiteit wil aan die kwaliteit bijdragen door een stimulerende en inspirerende werkomgeving en door een regelmatig contact tussen medewerker en leidinggevende over resultaten en ontwikkeling.

In dat kader hebben we afgesproken dat ten minste éénmaal per jaar een Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek plaatsvindt waarin teruggekeken wordt naar de resultaten en ontwikkeling van het afgelopen jaar en een beoordeling daarvan wordt gegeven. Ook worden in dit gesprek afspraken voor de komende periode gemaakt en vastgelegd, zowel over resultaten als over uw ontwikkeling.

Meer over Resultaat- en Ontwikkelingsgesprek (R&O-gesprek)

Soms wilt u advies over uw loopbaan of een opleiding, training of cursus volgen om uw werk goed uit te kunnen voeren.

Meer over Loopbaanadvies

Meer over HRM opleidingen


Laatst Gewijzigd: 16-11-2016