Mobiliteit, opleiding en loopbaanontwikkeling

Loopbaan en ontwikkeling

De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Dat u meegroeit in uw werk en in de richting van uw (volgende) functie. Daarom steunen we ontwikkeling en beweging en kijken we samen met u naar de toekomst. Ontwikkeling is ook onderdeel van de cao , artikel 6.9. In de cao zijn afspraken gemaakt over ontwikkeldagen voor medewerkers.


Mobiliteit

Interne mobiliteit is in het belang van u als medewerker en van de universiteit. Voor u biedt een nieuwe werkplek inspiratie en de mogelijkheid tot groei. De organisatie heeft baat bij gemotiveerde medewerkers die tevens op meer plekken inzetbaar zijn, een brede kijk ontwikkelen en de ervaring van de ene werksituatie elders gebruiken.


Scholing

De vergoeding van kosten, het toekennen van verlof en de (eventuele) terugbetalingsverplichting zijn vastgelegd in de Scholingsregeling Universiteit Leiden.