360 graden feedback

Door middel van een 360-gradenfeedback kunt u een scherp(er) beeld krijgen van uw sterke en zwakke punten en ontwikkelbehoeften.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Hoe denken anderen over mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten?
  • Waar zit mijn “blinde” vlek?
  • Waar liggen mijn ontwikkelpunten?

Met behulp van (anonieme) vragenlijsten ingevuld door mensen uit de directe werkomgeving (collega’s, management, medewerkers en eventuele opdrachtgevers) wordt waardevolle informatie verzameld over uw competenties. Aan de hand hiervan ontstaat een vollediger beeld hoe anderen naar uw functioneren kijken, dit wordt vergeleken met uw zelfbeeld. In overleg worden de te meten competenties vastgesteld en welke personen als respondent gevraagd zullen worden. In een gesprek worden vervolgens de resultaten en bijbehorende ontwikkeladviezen met u besproken. 

360 gradenfeedback kan ook ingezet worden voor teamontwikkeling.


Laatst Gewijzigd: 19-08-2014