Coachingstraject

Als u behoefte heeft aan persoonlijke begeleiding en feedback bij het verbeteren van uw competenties binnen uw huidige – of toekomstige functie is een coachingstraject mogelijk. In een coachingstraject wordt u geholpen om zelf antwoord te vinden op uw coachvraag zodat u zich verder kunt ontwikkelen of met meer plezier en motivatie uw werk kunt verrichten.

In een coachingstraject gaan we nader in op een werkgerelateerde vraag in relatie tot uw persoonlijk functioneren in uw werk.

Enkele voorbeelden van coachingsvragen:

  • Ik wil als leidinggevende mijn leiderschapsstijl beter afstemmen op het team waar ik leiding aan geef en mijn teamgerichte leiderschapscompetenties ontwikkelen.

  • Ik wil meer zelfvertrouwen ontwikkelen bij het onder de aandacht brengen van mijn standpunten.

  • Ik vraag me vaak af wat maakt dat ik moeilijk prioriteiten stel en me niet assertief opstel en wil hierin verandering brengen.

  • In mijn ROG-gesprek zijn enkele verbeterpunten vastgelegd die ik wil aanpakken.

Wanneer u behoefte heeft aan coaching kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. In het intakegesprek formuleert u met de coach uw vraag. Op basis van het intakegesprek wordt een plan opgesteld voor het traject. Hierin wordt beschreven wat het doel en de inhoud is van het traject en hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden. Dit plan bespreekt u met uw leidinggevende die toestemming moet geven.


Laatst Gewijzigd: 29-09-2011