Loopbaanbegeleidingstraject

Bij loopbaanbegeleiding kunt u denken aan het stilstaan bij de ontwikkeling in uw huidige functie, het in kaart brengen van doorgroeimogelijkheden en oriëntatie op ander werk. Enkele voorbeelden van loopbaanvragen zijn:

  • Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?
  • In welke omgeving kom ik het beste tot mijn recht en welke functietypen passen daarbij?
  • Waar vind ik deze functies en welke organisaties zijn voor mij interessant?
  • Heb ik voor deze functies aanvullende scholing en werkervaring nodig?
  • Hoe pak ik het solliciteren aan? (internet/sociale media, brief/CV en sollicitatie- en netwerkgesprek)


Maatwerk

De inhoud en duur van ieder loopbaantraject is maatwerk, afgestemd op uw vragen en/of die van de organisatie.

In een loopbaantraject wordt veelal aandacht besteed aan uw sterkte- en zwakteanalyse, uw voorkeuren in werk en uw interesses en drijfveren. U brengt uw eigen persoonsprofiel in beeld. Afhankelijk van de vraagstelling wordt ook aandacht besteed aan het in kaart brengen van functies en organisaties waarop u zich kunt richten. Ook aan uw persoonlijke presentatie in uw brief/CV netwerk- en sollicitatiegesprek kan aandacht besteden worden. We maken gebruik van verschillende begeleidingsmethodieken, loopbaaninstrumenten, oefeningen en testen.

Opzet van het traject

Wanneer u een loopbaanvraag heeft kunt u zich aanmelden voor een intakegesprek. In het intakegesprek formuleert u met de loopbaanadviseur uw vraag. Op basis van het intakegesprek wordt een plan opgesteld voor een loopbaanbegeleidingtraject. Hierin worden het doel en de inhoud toegelicht en hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden. Voor een loopbaanbegeleidingtraject heeft u toestemming nodig van uw leidinggevende.

De duur van een loopbaantraject varieert van vijf tot tien gesprekken en kan desgewenst gecombineerd worden met een workshop.

Trainingen

Het volgen van een training tijdens (of na) het loopbaanbegeleidingstraject behoort ook tot de mogelijkheden. Meer informatie hierover vindt u op HRM opleidingen.

Laatst Gewijzigd: 13-05-2014