Opleidingen

Leiderschap

Bestuur en management in een wetenschappelijke organisatie stelt steeds hogere eisen aan leiderschapsvaardigheden, waarbij het niet alleen gaat om be- en aansturen van wetenschappelijke processen, maar meer en meer om bedrijfsmatige zaken als in- en externe financiering, wervingskracht voor studenten en promovendi, nationale en internationale samenwerking.