Uw pensioen

Pensioen

Als u salaris van de universiteit ontvangt, bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De ABP-pensioenregeling biedt producten voor uw oude dag, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook zijn er mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen.

U vindt op onze site korte informatie over een aantal aspecten met betrekking tot ABP. Op ABP.nl vindt u alle belangrijke informatie rondom uw ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen, wijze van opbouw, eigen keuzemogelijkheden en wanneer u zelf in actie moet komen.  

Wilt u weten of u straks voldoende inkomen heeft? Bekijk de hoogte van uw pensioen op MijnABP.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over uw pensioen en ABP? Neem dan een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrief van ABP.


Pensioenopbouw

Als u salaris van de universiteit ontvangt, bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Wij melden u bij indiensttreding als deelnemer aan.

U bouwt op drie manieren pensioen op:

  1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW en kunt u uw AOW-leeftijd berekenen. 
  2. Pensioen bij het ABP. Dit pensioen bouwt u op via de werkgever. Op ABP.nl leest u meer over het ABP en over uw pensioen.
  3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met ABP ExtraPensioen of met een aanvulling via een bank of verzekeraar, zoals de pensioenaanvullingen van Loyalis.

Waardeoverdracht

Bij wisseling van baan en gelijktijdige wisseling van pensioenverzekeraar kunt u - vooropgesteld dat de vorige pensioenverzekeraar hieraan wil meewerken -uw opgebouwde pensioen meenemen.

Ouderdomspensioen

Op ABP.nl, onder plan uw pensioen, vindt u uitgebreide informatie over stoppen met werken en welke keuzes u op pensioengebied daarin kunt maken: eerder of later stoppen, meer pensioen voor u of uw partner, tijdelijk een hoger of lager pensioen, ineens of in stappen stoppen met werken. Het betreft hier uitsluitend de mogelijkheden die ABP biedt.

AOW-gerechtigde leeftijd
Het moment waarop u met pensioen kunt, is afhankelijk van uw leeftijd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U kunt u AOW-leeftijd berekenen op de site van de Sociale Verzekeringsbank. U ontvangt uw eerste AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt.

Keuzenpensioen 
Het ABP biedt de mogelijkheid van ABP KeuzePensioen. Keuzepensioen betekent dat u met pensioen kunt gaan vanaf uw 60ste tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Hoe langer u doorwerkt, hoe meer pensioen u opbouwt. Deeltijdpensioen is ook mogelijk, minimaal voor 10%.

Indien u eerder stopt met werken of wanneer u in stappen minder wilt gaan werken, gaat dit in overleg met de werkgever. Op grond van de cao NU eindigt het dienstverband in ieder geval met ingang van de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

De hoogte van uw ABP Keuzepensioen hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld het aantal jaren dat u pensioen hebt opgebouwd maar ook van uw salaris. In MijnABP ziet u hoe hoog uw pensioen is als u eerder of later stopt met werken.

ABP Extra Pensioen
Wilt u sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Met ABP ExtraPensioen is dat mogelijk. De inleg betaalt u via het bruto salaris zodat u fiscaal voordeel geniet. U kunt kiezen voor een vast bedrag per maand of incidenteel inkomen (vakantiegeld of eindejaarsuitkering). Meer informatie over hoe het werkt en hoe u zich kunt aanmelden.

Overigens biedt ook Loyalis producten voor pensioenaanvulling. Meer informatie hierover vindt u onder collectieve verzekeringen.

NettoPensioenregeling
Heeft u een pensioengevend salaris boven € 101.519? Dan bouwt u over het deel boven € 101.519 geen pensioen op. U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling van ABP. Deze regeling zorgt voor aanvullende pensioenopbouw. U betaalt de premie vanuit uw nettosalaris. Deze regeling is vrijwillig, u bepaalt dus zelf of u deelneemt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ABP.nl.

ABP Nabestaandenpensioen

Als u bij ABP pensioen opbouwt, krijgen uw partner en kinderen meestal ABP NabestaandenPensioen als u overlijdt. Lees wie precies uw nabestaanden zijn en wanneer zij recht hebben op ABP NabestaandenPensioen. Woont u ongehuwd samen met een partner en heeft u dit laten vastleggen in een notarieel samenlevingscontract? Of bent u in het buitenland getrouwd? Dan kunt u bij het ABP laten registreren dat u samenleeft. Deze registratie of aanmelding biedt aan partners van overleden ABP-verzekerden aanspraak op een nabestaandenpensioen.

Overigens kunt u via Loyalis daarnaast een aanvullende nabestaandenverzekering afsluiten. Meer informatie hierover vindt u onder collectieve verzekeringen.

ABP PartnerPluspensioen

Met het ABP PartnerPluspensioen spaarde u voor extra pensioen voor uw nabestaande. Vanaf 1 januari 2016 is dit niet meer mogelijk. Wat u aan ABP PartnerPluspensioen heeft opgebouwd, blijft van u.

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u een WIA-uitkering krijgen van het UWV.  In dat geval heeft u mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw en vult ABP uw inkomen aan met ABP ArbeidsongeschiktheidPensioen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Check of u recht heeft op ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen op ABP.nl.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid u bij te verzekeren en zo eventueel recht te hebben op een hogere WIA-uitkering. Wanneer u zich bij Loyalis wilt bijverzekeren, kunt u zich tot zes maanden na de indiensttreding aanmelden zonder dat u een medische verklaring hoeft in te vullen.

Veranderingen in werk of privé en uw pensioen

Veranderingen in uw werk of uw privésituatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van uw pensioen. Stapt u over naar een nieuwe baan? Wordt u werkloos? Gaat u trouwen of samenwonen, krijgt u kinderen of gaan u en uw partner uit elkaar? Wat dit betekent voor uw pensioen leest u op de site van ABP.

Zie ook

  • Wat is het ABP-pensioen? Alle informatie hierover op ABP.nl
  • Bekijk uw pensioenoverzicht online op MijnABP

Laatst Gewijzigd: 26-05-2016