P&O Nieuws 17 oktober 2016

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de trainingen 'Kennisbenutting in Vernieuwingsimpuls (VI)-aanvragen', 'Interculturele communicatie' en 'Projectmanagement voor (management-)assistenten'.

Kennisbenutting in Vernieuwingsimpuls (VI)-aanvragen

Bent u bezig met het schrijven van een NWO-aanvraag en heeft u vragen over het onderdeel Kennisbenutting? Volg dan de cursus over de kennisbenuttingsparagraaf in Vernieuwingsimpuls (VI)-aanvragen.

NWO-aanvragen worden beoordeeld op onder andere: 

  • de kwaliteit van de onderzoeker,
  • de kwaliteit van het projectvoorstel,
  • het onderdeel kennisbenutting.


Het onderdeel kennisbenutting maakt 10-30% van het totaaloordeel uit. Tijdens de training leert u een goede kennisbenuttingsparagraaf te schrijven voor uw NWO-aanvraag.

Datum : donderdag 3 november 2016
Tijd : 9.00-13.00 uur
Aanmelden : via Self Service (voor medewerkers met een ULCN-account)
  : via het inschrijfformulier (voor externen)
Meer informatie

This course in English
 


Interculturele communicatie

Werkt u vaak in een interculturele setting en streeft u naar een betere of effectievere communicatie? Volg dan de cursus over interculturele communicatie.

Na afloop van de cursus:

  • heeft u beter inzicht in uw eigen gedrag
  • begrijpt u het effect van implicit bias en stereotypen op uw eigen en andermans handelen
  • kunt u het begrip 'cultuur' volgens verschillende modellen uitleggen 

Datum : donderdag 3 november 2016
Tijd : 9.30-15.30 uur
Aanmelden : via Self Service (voor medewerkers met een ULCN-account)
  : via het inschrijfformulier (voor externen)
Meer informatie  

Projectmanagement voor (management-)assistenten

Bent u projectondersteuner en wilt u uw competenties aanscherpen? Volg dan de cursus over projectmanagement voor assistenten.

Na afloop van de cursus:

  • bent u op de hoogte van de basisprincipes van projectmanagement
  • begrijpt u hoe een project is georganiseerd en wat uw rol hierin is
  • weet u welke competenties de projectondersteuner nodig heeft
  • heeft u geleerd hoe u kunt samenwerken in een project

Datum : vrijdag 11 november 2016
Tijd : 9.00-17.00 uur
Aanmelden : via Self Service (voor medewerkers met een ULCN-account)
  : via het inschrijfformulier (voor externen)
Meer informatie  

Meer trainingen

Het volledige overzicht vindt u op HRM Opleidingen.

Laatst Gewijzigd: 17-10-2016