P&O Nieuws 21 juni 2016

Eénmalige uitkering voor werknemers die na 1 september 2015 in dienst zijn gekomen

Cao-partijen hebben in de ‘uitvoeringsovereenkomst 2015 loonruimteovereenkomst sector WO’ bepaald dat een bepaalde groep medewerkers in juni 2016 een eenmalige uitkering ontvangen.

Wie ontvangen er een eenmalige uitkering?
Werknemers die na 1 september 2015 in dienst zijn gekomen en dat op 1 juni 2016 nog steeds zijn, ontvangen de in de cao NU overeengekomen eenmalige uitkering van bruto €350 bij een volledige arbeidsduur in juni 2016. Deze uitkering wordt naar evenredigheid van de arbeidsduur berekend.

Geen eenmalige uitkering
Werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren, hebben in de maand december 2015 reeds een eenmalige uitkering ontvangen van bruto €500 bij een volledige arbeidsduur. Verder ontvangen Student-assistenten, werknemers in jeugdschalen, werknemers met een minimumjeugdloon en SOM-leerlingen geen eenmalige uitkering.


Nieuw trainingsaanbod ICLON najaar 2016

Het ICLON biedt trainingen aan voor medewerkers met een onderwijstaak die zich willen verdiepen in diverse didactische onderwerpen of ondersteuning nodig hebben tijdens het doorlopen van hun BKO-traject.

Voor docenten: 

 • Ontwerpen van onderwijs (vernieuwd, nu met individuele begeleiding) 
 • Hoor- en werkcolleges geven (nieuw) 
 • Blended Learning 
 • Toetsen en Beoordelen (vernieuwd, nu met individuele begeleiding) 
 • Scripties begeleiden
 • Workshop Blackboard voor gevorderden (vernieuwd)

Voor promovendi en student-assistenten:

 • Startcursus didactische basisvaardigheden
 • Blackboard voor gevorderden Verrijkende trainingen

Verrijkende trainingen
(kosteloos voor medewerkers van de Universiteit Leiden en LUMC):
 
 • Inclusive education: reaching all your students
  De focus van de training ligt op het betrekken van alle studenten bij je onderwijs.
 • Making and using video clips for educational purposes
  In deze praktische training leer je hoe videomaterialen je onderwijs kunnen verrijken. De training start op 5 september en omvat drie bijeenkomsten.

Alle trainingen worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden. Daarnaast kunnen alle trainingen ook als maatwerktraject op locatie gegeven worden.

Meer informatie en inschrijven
ICLON trainingsaanbod

Laatst Gewijzigd: 23-06-2016