P&O Nieuws 5 maart 2013

De 60plus-regeling komt te vervallen en de verlofregeling verandert.

Einde 60plus-regeling (artikel 4.5 CAO NU 1 maart 2010 – 1 januari 2011)

CAO-partijen zijn overeengekomen dat de 60plus-regeling komt te vervallen per 1 januari 2013. Er zijn hierbij geen overgangsmaatregelen afgesproken. Als u deelnemer aan de 60plus-regeling bent betekent dit dat u feitelijk vanaf 1 april 2013 geen aanspraak meer kunt maken op de in dit artikel beschreven werktijdverkorting.  U kunt contact opnemen met uw leidinggevende om afspraken over de invulling van de extra werktijd te maken. Voor vragen kunt u ook terecht bij uw personeelsadviseur.


De nieuwe CAO verandert de leeftijd gerelateerde verlofuren

Met het van kracht worden van de nieuwe CAO is met ingang van 1 januari 2013 ook de verlofregeling veranderd. De basis blijft hetzelfde (232 verlofuren op voltijdbasis) en ook de flexibele werkduur wijzigt niet. Wat er gaat veranderen zijn de leeftijd gerelateerde uren die u extra krijgt vanaf 55 jaar en 60 jaar, alsmede de leeftijd gerelateerde uit de regeling van vóór 2005. Al deze uren komen te vervallen. Er is wel een overgangsregeling voor degenen die voor 1 januari 2013 al recht hadden op leeftijdsuren. Deze overgangsregeling komt er op neer dat de oude rechten tot 1 januari 2018 blijven bestaan. Per 1 januari 2018 vervallen alle leeftijd gerelateerde verlofuren. 

Laatst Gewijzigd: 05-03-2013