P&O Nieuws 6 september 2016

Nieuwe didactische trainingen bij het ICLON

Tips & tricks for organising peer feedback
Korte en praktische workshop. U (her)ontwerpt uw eigen lespraktijk om peer feedback goed te kunnen inzetten.

Datum: 12 december 
Kosten: gratis voor medewerkers van de Universiteit Leiden en LUMC
Aanmelden

Inclusive education: reaching all your students
De focus van de training ligt op het betrekken van alle studenten bij het onderwijs.

Startdatum: 25 oktober
Aantal bijeenkomsten: twee
Kosten: gratis voor medewerkers van de Universiteit Leiden en LUMC
Aanmelden

Cultural Awareness in Teaching and Learning
In deze training worden uw ervaringen met studenten (en collega’s) van diverse culturele achtergronden besproken. U krijgt praktische suggesties hoe u gebruik kunt maken van de culturele diversiteit van studenten en hoe u alle studenten bij het onderwijs kunt betrekken.

Startdatum: 15 november
Aantal bijeenkomsten: drie
Kosten: €430 voor medewerkers van de Universiteit Leiden en LUMC, €560 voor externen
Aanmelden


Inschrijven voor reguliere trainingen van het ICLON

Het ICLON biedt trainingen aan die docenten kunnen ondersteunen tijdens het doorlopen van hun BKO-traject. Deze trainingen zijn ook geschikt voor docenten die geen BKO-traject doorlopen.

  • Blackboard voor gevorderden (vernieuwde training) 
  • Hoor- en werkcolleges geven (vernieuwde training) 
  • Blended Learning, start op 4 oktober
  • Ontwerpen van onderwijs (workshop en individuele begeleiding), start op 6 oktober
  • Toetsen en beoordelen (workshop en individuele begeleiding), start op 14 november 
  • Scripties begeleiden, start op 3 november

Voor promovendi en student-assistenten met een onderwijstaak heeft het ICLON ook diverse trainingen:
  • Startcursus didactische basisvaardigheden
  • Blackboard voor gevorderden
Alle reguliere trainingen worden zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

Meer informatie over ICLON trainingen

Laatst Gewijzigd: 05-09-2016