Functiewaardering

Alle functies zijn ingedeeld volgens het Universitair Functieoreningssysteem (UFO). In uw aanstellings- of wijzigingsbesluit staat welk functieprofiel en –niveau op u van toepassing is.

Indelingscriteria

Uitgangspunt voor de indeling van een functie zijn de feitelijk opgedragen werkzaamheden. Door de kenmerken van een functie – de feitelijk opgedragen werkzaamheden – te vergelijken met de tekst van een functieprofiel wordt vastgesteld welk profiel op de betreffende functie van toepassing is.

Om het niveau van de functie te bepalen zijn bij elk functieprofiel indelingscriteria en indelingsregels opgenomen. De indelingsregels geven aan op welke wijze het totale functieniveau wordt afgeleid.  

Bijpassende salarisschaal
De functieniveaus zijn gekoppeld aan een salarisschaal. Wanneer het functieniveau volgens de procedure is vastgesteld, kan de bijbehorende salarisschaal worden opgezocht in de functieniveaumatrix.    

Meerdere functieprofielen van toepassing?
Als verschillende profielen van toepassing zijn, zijn er twee mogelijkheden:
- ofwel het zijn twee functies die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen c.q. veel met elkaar te maken hebben; in dat geval is er sprake van een zogenaamde combinatiefunctie. Het niveau van de functie wordt met behulp van beide functieprofielen bepaald. Van de twee salarisgroepen die hieruit kunnen resulteren, telt de hoogste.
- ofwel het zijn twee functies die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben, bijvoorbeeld ICT-beheerder en Arbocoördinator. Dan gaat het eigenlijk om twee verschillende functies en kan de werkgever kiezen voor twee verschillende aanstellingen, waarvoor dan ook twee verschillende salarisniveaus kunnen gelden. Het is ook mogelijk dat één van de functies structureel is, terwijl het andere deel van de taken als een (tijdelijke) rol gezien kan worden. In zo’n geval zal de indeling van de structurele functie het salaris bepalen.

Zelf de indeling nalopen

U kunt uw indeling zelf nalopen op de VSNU-Website Functieordenen. U kunt inloggen met:  

Gebruikersnaam: LEI
Wachtwoord: leiden7

Het proces van geautomatiseerd indelen verloopt volgens onderstaande stappen.
1.      Zoeken
In het eerste scherm kunt u direct zoeken naar een functieprofiel. U kunt op 6 verschillende manier zoeken: op functietitel, op functiefamilie, op niveau, op resultaatgebied, op functieplattegrond en op synoniem. De gevonden resultaten staan in een uitklapbare lijst. U selecteert het juiste resultaat en automatisch gaat u door naar stap 2.
2.      Bepaal functieniveau
In stap 2 kunt u het functieniveau, de indelingscriteria en bijbehorende competities bekijken.
3.      Uitkomst
In stap 3 kunt u de uitkomst van uw selecties bekijken.

Bijlagen

1. Handleiding UFO
2. Functieniveaumatrix
3. Bezwarenreglement
4. Competentie instrument

Laatst Gewijzigd: 18-05-2016