Consequenties en beperkingen deelname fiscale regelingen

Consequenties

De inzet van salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering kan van invloed zijn op een eventuele uitkering op grond van de sociale zekerheidswetten, zoals een WW- of een WIA-uitkering:

  • Deze inzet wordt in mindering gebracht op het salaris (en/of vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering), waardoor de grondslag voor het sociale verzekeringsloon daalt. Een WW/WIA-uitkering wordt berekend op basis van die grondslag.

  • Een verhoging of verlaging van het bruto belastbaar loon gevolgen hebben voor andere regelingen, zoals huur- en zorgtoeslag en studiefinanciering.

N.B. Deelname aan het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden heeft géén gevolgen voor uw pensioen-opbouw. 

Let op
Het is mogelijk dat veranderingen in regelgeving tot nieuwe onvoorziene nadelen leiden. De Universiteit Leiden is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw afdeling P&O.

Beperkingen

  • De totale verlaging mag niet meer zijn dan 30% van het gebruikelijke, vastgestelde bruto loon.
  • Het inzetten van salaris mag er niet toe leiden dat uw salaris onder het wettelijk bruto minimumloon zakt.
  • Het inzetten van vakantiegeld mag er niet toe leiden dat het vakantiegeld onder het wettelijk minimum zakt.

  • Het inzetten van verlofuren mag er niet toe leiden dat het aantal beschikbare vakantiedagen zakt onder het wettelijk minimum (20 bij een voltijds dienstverband).

Voorbeeld fiscale keuzes

Stel u wilt gebruik maken van een fiscale mogelijkheid binnen het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden en € 200,= als bron inzetten (bijv. beroepskosten, fitness etc.). U wilt het bedrag laten verrekenen met uw bruto eindejaarsuitkering die € 3300,= bedraagt. Het bijzonder belastingtarief bedraagt 42%. Voordeel: uw fiscale voordeel bedraagt in dit voorbeeld  € 84,=  (42%  x € 200,=).

Laatst Gewijzigd: 27-10-2011