Extra verlof voor studie of opleiding

U kunt extra verlof sparen voor het volgen van een studie of opleiding.

Hoe werkt het?

U kunt verlof sparen voor het volgen van een al gestarte studie of opleiding, of voor een in hetzelfde kalenderjaar te starten studie of opleiding. 
Wanneer u het verlof in een later jaar van de studie wilt opnemen, bijvoorbeeld voor het examen, wordt het gespaarde studieverlof vastgelegd in een studieverlof-spaartegoed. Het opgespaarde verlof dient u voor de beëindiging van de studie op te nemen. In plaats van verlof sparen kunt u natuurlijk ook uren toevoegen aan een in hetzelfde kalenderjaar op te nemen studieverlof.

Voorwaarde

U kunt alleen sparen voor een studie of opleiding die gericht is op een goede functievervulling nu en in de toekomst, of op uw loopbaanontwikkeling.

Let op

U mag voor alle doelen tezamen maximaal 76 uur verlof inzetten.

Deadline voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor het sparen van extra verlof voor studie/opleiding dient u uiterlijk 30 november in te leveren bij uw afdeling P&O.

Formulier

(pdf) 

Laatst Gewijzigd: 07-10-2014