Inkomen omzetten in extra verlofuren

Via het keuzemodel kunt u extra verlofuren kopen. U kunt hiervoor uw salaris, vakantiegeld of uw eindejaarsuitkering inzetten.

Voorwaarden

  • U kunt alleen hele uren kopen.
  • U dient de extra verlofuren in hetzelfde kalenderjaar op te nemen. Wanneer u de extra verlofuren niet opneemt, vervallen ze aan het einde van het kalenderjaar.
  • U mag ieder jaar maximaal 10% van uw werktijd aan verlof bijkopen.

Let op

Het inzetten van geldbronnen kan consequenties hebben voor uitkeringen op het gebied van de sociale zekerheid. Ook gelden er beperkingen voor het inzetten van bruto inkomen. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden onder Consequenties en beperkingen deelname fiscale regelingen

Kan mijn leidinggevende mijn verzoek afwijzen?

Voor het bijkopen van verlof dient u te overleggen met uw leidinggevende. De werkgever kan het verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld omdat herbezetting een probleem is, omdat er roosterproblemen ontstaan, of omdat er te veel werk is.

Meer informatie

De waarde van een uur is gelijk aan 0,704% van een fulltime bruto maandsalaris. Deze waarde is in de CAO vastgesteld.

Deadlines voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor het kopen van extra verlof moet uiterlijk:

  • 30 april worden ingediend  als u uw vakantiegeld wilt inzetten;

  • 30 november worden ingediend als u bruto salaris of eindejaarsuitkering wilt inzetten.

Naar de aanvraag

De aanvraag verloopt via Self Service.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012