Alle keuzes van het Keuzemodel op een rij

Hier vindt u een overzicht van de keuzemogelijkheden van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden.

A. Keuzes die binnen Self Service digitaal worden verwerkt

1.       Verrekening van reiskosten woon-werkverkeer vanuit brutoloon 

2.       Verrekening van studie- en opleidingskosten 

3.       Verrekening van beroepskosten

4.       Verrekening vakbondscontributie

5.       Verrekening van jaarabonnement fitness

6.       Verrekening van fiets voor woon-werkverkeer

7.       Verrekening van jaarlijkse onderhoudskosten fiets voor woon-werkverkeer

8.       Inkomen omzetten in extra verlofuren

9.       Verlofuren omzetten in extra inkomen

10.     Uitbreiding verlofspaarsaldo bij de meerjarenspaarvariant

B. Keuzes met (te downloaden) papieren formulieren

11.     Verlenging van ouderschapsverlof

12.     Extra verlof voor studie/opleiding

13.     Levensloop: sparen voor verlof

14.     ABP Extra pensioen

Laatst Gewijzigd: 04-11-2011