Verlenging van ouderschapsverlof

Via het keuzemodel kunt u jaarlijks (maximaal) 76 uur sparen voor extra ouderschapsverlof.

Hoe werkt het

  • U kunt gedurende maximaal 3 jaar voor extra ouderschapsverlof sparen. U kunt dit alleen doen voor de verlenging van een al lopend ouderschapsverlof of voor een binnen de komende 3 jaar te starten ouderschapsverlof. 
  • Anders dan bij het reguliere ouderschapsverlof, waarbij het verlof conform de CAO gedeeltelijk wordt doorbetaald, worden de uren die u via het keuzemodel aan het verlof toevoegt volledig doorbetaald. In plaats van verlof sparen kunt u ook uren toevoegen aan een in hetzelfde kalenderjaar op te nemen ouderschapsverlof. 
  • Gespaarde uren worden vastgelegd in een ouderschapsverlof-spaartegoed. Het opgespaarde verlof dient u binnen 3 jaar na aanvang van de spaarperiode voor een ouderschapsverlof op te nemen.

Let op

U mag voor alle doelen tezamen maximaal 76 uur verlof inzetten.

Deadline voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor het verlengen van het ouderschapsverlof dient u uiterlijk 30 november in te leveren bij uw afdeling P&O.

Formulier

(pdf)

Laatst Gewijzigd: 07-10-2014